Zásah 21.6.2020

Naše jednotka vyjela na výjezd v 4:50 21.6.2020 na technickou pomoc směr Křtiny – Výpustek, mělo se jednat o spadený strom přes cestu, naše jednotka projela celou trasu a jeli jsme i dále než určovala informační SMS ale nikde jsme nenalezli žádný strom přes cestu ani spadené větve, které by vadili provozu, oznámili jsme tedy,že jsme oblast projeli a nic nenašli. 

Poznámka autora: “Krásné ráno to opravdu bylo.”

Historie dopravní a čerpací techniky SDH Křtiny

Od založení sboru roku 1886 nemáme informace o používané technice a vybavení sboru. Veškerá dokumentace shořela v roce 1945 a žádná pořádná kronika se dodnes nezachovala. Takže máme pouze kusé informace.

1920 byla zakoupena ruční stříkačka na dřevěném podvozku tažená koňmi. Byla asi  v roce 1927 prodána do Marianína. Prodána byla bez podvozku, který  se využil na motorovou stříkačku. Bližší informace o typu nemáme.

Ilustrační foto

1927 byla zakoupena motorová stříkačka osazená na dřevěném podvozku, který byl v roce 1949 vyměněn kovový.  Stříkačka se dochovala dodnes, bohužel bez podvozku.

10.2.1946 máme záznam z protokolární knihy o předání motorové stříkačky do SDH Březina. Nevíme ovšem o jakou stříkačku šlo. Snad to byl nějaký„válečný suvenýr“.

1948 objevena poznámka o získání požárnického vozu ovšem bez bližšíhoupřesnění. Byl to snad ten mercedes.

Nevíme přesně, ve kterém roce byl získán vůz Mercedes-Benz kabriolet . Byl osmimístný a pravděpodobně osmiválec.  Parkoval v šatlavě. Snad typ540K.

Víme, že v roce 1952 byla podána žádost o otypování hasičského vozu mercedes značky M-BK46. Jeho přítomnost u sboru je doložena ještě v roce 1958. Patřil místní hasičské jednotě. Dále jeho osud neznáme.

Ilustrační foto

1951 získán skříňový vůz Horch Union zelené barvy, parkoval v kovárně. Byl zařazen jako vůz požárního sboru. V témže roce se z Hranic na Moravě dovezla karoserie značky Feromen snad na tento vůz.  V roce 1963 byl vůz vyřazen a předán na OIPP Blansko.

Ilustrační foto

V knize zápisů ze schůzí bylo zapsáno:“ Na členské schůzi dne 13.5.1951 bylo usneseno jednohlasně o prodeji starého hasičského  vozu br. Knechtovi“. Zřejmě se jednalo o starý dřevěný podvozek, který zbyl po přestavbě motorové stříkačky z roku 1949.

Dále se ve vlastnictví sboru nacházelo čerpadlo PS8 možná s přívěsným vozíkem, které nahradilo starou motorovou stříkačku. Je doloženo z roku 1958 kdy bylo popsáno jako staré čerpadlo potřebující opravu. 1.4.1982 bylo předáno do Blanska.

Ilustrační foto

Ze dne 21.5.1953 na členské schůzi je zapsáno „zástupce OVČSH s. Košut z Bukovinky nadnesl dar naší MHJ (agregát a hadice)“. Opět bez bližšího určení.

V roce 1958 máme doloženo, že nám byl odebrán agregát PS16 (DS16) pro Ostravu, kde se formovaly vojenské požární jednotky. Kdy a kde jsme ho získali, nevíme.                          

Ilustrační foto

10.7.1963 byl dovezen vůz T805 valník od lesního závodu Brno. Byl v barvě zelené a do provedení skříňový automobil se dostal roku 1966, kdy  byla provedena přestavba. Ve skříni se vozilo vybavení a po stranách byly lavice pro mužstvo.

První doložená zmínka o druhé T805 je z roku 1968(SPZ uvedena ve výkazu jízd). V průběhu služby prošla různými druhy oprav a přestaveb. Dne 19.5.1998 byla předána do Habrůvky.

1982 U příležitosti otevření nové zbrojnice přidělena nová PS12 s přívěsným vozíkem. Vozík v současné době vyřazen.

13.5.1988 přibyla do naší správy Avia A30 (r.v 1982) s PS12 (r.v. 1980) od hasičů z Blanska. Odhlášena z provozu 8.4.2011.

2007 A21F (r.v.1988) získána převodem za 1 Kč od Ministerstva vnitra. Provedena oprava karoserie a nový lak.

2010 koupen vůz Peugeot Boxer od SDH Horní Podluží s přispěním dotace od JmK a městyse Křtiny.

2010 Nová technika s pomocí dotace JmK a Městyse EPH 80W (8895105) Motorové vodní kalové čerpadlo Heron

Přenosné plovoucí čerpadlo PH 800 GSV

Kalové čerpadlo Grundfos Unilift AP 35B.50.06.A1.230V 1,0kW s plovákem a kabelem 10m

2012 Z „úložny“ve stodole získána Přenosná motorová stříkačka. r.v.  mezi roky    1924-1928. /rovedena částečná repase. Výrobce: Hasičské závody akc.  spol. Čechy u Prostějova

Krajská hasičská pouť ve Křtinách

Tradiční 17. hasičská pouť v poutním místě Křtiny se uskutečnila v neděli 29. 4. 2017. Letošní pouť měla statut krajské pouti a konala se pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka. K uctění památky zakladatele hasičských poutí ve Křtinách, panu děkanu Tomáši Prnkovi, byla hasiči ráno v ambitu u pamětní desky od občanů položena kytice. K registraci se dostavili zástupci více jak 40-ti SDH se 450 hasiči z Jihomoravského kraje a z Dolnorakouského Spillernu. Průvod ze křtinského koupaliště městysem vedly za historickou koněspřežní stříkačkou z SDH Kanice taženou koňmi mažoretky Hvězdičky z Rosic, za doprovodu dechové hudby Sivická kapela a dále četa 14 praporečníků s hasičskými zástavami, pěší zástupci sborů s tabulemi s názvy sborů, za nimi historická a zásahová hasičská vozidla. Průvod jich čítal téměř čtyři desítky. V průběhu průvodu komentátor stručně seznámil s historií jednotlivých zúčastněných hasičských sborů. Za vyzvánění zvonů vešli hasiči v procesí za křtinským páterem Janem Krbcem, R.D. Mgr. Pavlem Rostislavem Novotným, O.Praem., farářem v Želetavě do chrámu Jména Panny Marie. V úvodu slavnostní mše přivítal páter Novotný všechny hasiče a záchranáře, od mladých hasičů, přes členy JPI až po hasiče-seniory. Slavnostní mše svatá byla sloužená k patronu hasičů, sv. Floriánu, za živé a zemřelé hasiče a příslušníky IZS. Kázání se neslo v duchu „hasiči jsou rodina“. Po mši se slavnostní průvod vydal před budovu úřadu městyse Křtiny. Zde pronesli své zdravice hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek, ředitel HZS Jihomoravského kraje plk. Ing. Jiří Pelikán, starosta OSH Brno-venkov Josef Gargula a zástupce rakouského sboru ze Spillernu, partnerské obce Kanice, Alexander Mattausch. Přítomné též pozdravila paní senátorka Jaromíra Vítková. Po projevech následovalo žehnání nového praporu SDH Křtiny, který věnoval svým hasičům městys Křtiny. Následně náměstí roztančily mažoretky Hvězdičky z Rosic, zasloužený potlesk sklidil i tým přípravky MiniStars. Následovala ukázka historického hašení na hořící maketu místní restaurace. Přípravka mladých hasičů předvedla štafetu dvojic. Lezecké družstvo HZS Blansko provedlo ukázku zásahu za pomocí výškové techniky. Na závěr proběhla trocha prevence, co se stane, když hospodyňka zapomene na sporáku pánev s olejem. Mezery mezi jednotlivými ukázkami vyplňovala Sivická kapela. Na závěr oficiálního programu zúčastněným poděkoval páter Jan Krbec a pozval na 18. hasičskou pouť 28. dubna 2019.

Před poutním kostelem byla vystavena historická technika. Před budovou úřadu byl stánek s Hasíkem pro děti a na náměstí před kostelem stánek spolku Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku. Ve spolkovém domě byla ke zhlédnutí výstava hasičských uniforem. Při příležitosti této hasičské pouti byla vydána pohlednice s razítkem se symbolem patrona hasičů a s textem „Hasičská pouť Křtiny – jeden za všechny a všichni za jednoho“, které bylo vyrobeno podle původního razítka SDH Křtiny.

Organizaci celé slavnosti zajišťovali vzorně hasiči z SDH Křtiny, Bukovina, Babice nad Svitavou, Kanice a Habrůvka. O pitný režim vč. naplnění žaludků účastníků pouti se mimo místní restaurace U Farlíků starali hasiči z SDH Sivice a Bukovina se svou polní kuchyní s gulášem či cigárkou z udírny. Dík patří všem organizátorům a sponzorům této slavnosti.

zdroj: Hasičské noviny

 

Den Křtin 22. 9. 2018

Pomáhali jsme se jako tradičně s přípravou Dne Křtin. Pro nás to zhruba znamená v pátek postavit podium, vynosit všechny sady laviček se stolky a poté hlídat až do rána. V sobotu je třeba rozmístit lavky, natáhnout několik kabelů na elektriku, večer všechno (až na podium) uklidit, rozebrat stánky, s tímto tedy pomáhá víc členů různých spolků. V neděli se zbourá podium a už jenom dovézt párty stany se stolky na tradiční fotbalové utkání a poté opět sklidit.